• en
  • ro

InterSTEM – Utilizarea interdisciplinară a științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STEM)

Post 1 of 8

Tipul proiectului: Parteneriat strategic Erasmus+ KA2 pentru educația școlară

Titlu: Utilizarea interdisciplinară a științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STEM)

Acronim: InterSTEM

Număr de referință: 2020-1-FR01-KA201-080015

Data de începere a proiectului: 01 septembrie 2020

Data de încheiere a proiectului: 31 august 2022

Țări partenere: România, Olanda, Franța, Spania, Grecia

Obiective: Proiectul InterSTEM își propune să susțină și să îmbunătățească competențele cadrelor didactice ale materiilor non-STEM implicate în învățământul obligatoriu, grație creării unui instrument interdisciplinar deschis și inovator, axat pe oferirea de oportunități de dezvoltare profesională continuă de înaltă calitate.

„Lumea se schimbă într-un ritm rapid, iar la nivel mondial devin din ce în ce mai complexe. Aceste provocări necesită soluții interdisciplinare care pot fi create și aplicate de profesori cu o viziune interdisciplinară, care pot vedea dincolo de limitele propriului domeniu și pot veni cu soluții inovatoare. ” (Universitatea din Amsterdam)

În consecință, procesul de predare trebuie să combine elemente ale diferitelor discipline școlare pentru abilitarea elevilor preuniversitari cu instrumentele și metodele necesare pentru a învăța cum să lucreze cu alte domenii de expertiză într-un mod constructiv. Învățământul obligatoriu nu ar trebui să se limiteze la studiul materiilor individuale, deoarece cunoștințele, abilitățile și competențele care trebuie dobândite prin căi educaționale sunt destinate aplicării în situații din viața reală, prin urmare este necesară o abordare interdisciplinară.

Accentul principal al proiectului InterSTEM este pe utilizarea tehnologiilor digitale, metodelor de predare interdisciplinare, gamificare și STEM pentru predarea disciplinelor non-STEM în învățământul obligatoriu, cu următoarele obiective:

- să dezvolte strategii didactice inovatoare și resurse creative pentru predarea și învățarea disciplinelor non-STEM într-un mod mai motivant în învățământul obligatoriu;

- sensibilizarea educatorilor cu privire la avantajele utilizării metodelor de predare interdisciplinare combinate și a STEM în predarea disciplinelor non-STEM în învățământul obligatoriu;

- împuternicirea profesorilor non-STEM cu abilitățile soft necesare pentru a sprijini învățarea autoreglată a elevilor, competența digitală și autonomia în învățare, astfel încât elevul să aibă o motivație crescută a învățării și va fi capabil să conducă propriul proces de învățare și să aleagă modalitatea de atingere a obiectivelor de învățare cerute de curriculum.

 

Rezultate:

Proiectul are în vedere atât rezultate tangibile, cât și rezultate intangibile. Rezultatele tangibile sunt următoarele rezultate intelectuale:

IO1. Inventar european al metodelor de predare bazate pe povestiri și tehnici de gamificare, metode de predare interdisciplinare și instrumente de știință, tehnologie, inginerie și matematică (STEM) utilizate în învățământul obligatoriu

IO2. Schiță metodologică pentru procesul de predare a subiectelor non-STEM în învățământul obligatoriu, prin povestiri și tehnici de gamificare pentru a facilita învățarea experiențială imersivă bazată pe STEM

IO3. Joc serios InterSTEM folosind STEM pentru predarea disciplinelor non-STEM în învățământul obligatoriu

IO4. Tutorial despre modul de utilizare și adaptare a jocului serios InterSTEM la diferite grupe de vârstă ale elevilor implicați în învățământul obligatoriu

IO5. Liniile directoare și recomandările pentru adaptarea jocurilor interdisciplinare InterSTEM la diferite grupuri țintă de cursanți și cadre didactice, implicate în învățământul obligatoriu la diferite nivele.

 

Grupuri țintă: cursanți și personal didactic, implicați în învățământul obligatoriu la diferite nivele.

Întâlniri și activități de instruire:

Întâlniri transnaționale:

Întâlnire inițială de proiect, octombrie 2020, Marsilia, FRANȚA;

A doua întâlnire transnațională a proiectului, mai 2021, Barcelona,​​SPANIA;

A treia întâlnire transnațională a proiectului, septembrie 2021, Perama, GRECIA;

A patra întâlnire transnațională a proiectului, martie 2022, Craiova, ROMÂNIA;

A cincea întâlnire transnațională a proiectului, august 2022, Assen, OLANDA.

Activități de instruire:

Evenimente comune de formare a personalului pe termen scurt, martie 2021, Assen, OLANDA.

Evenimente comune de formare a personalului pe termen scurt, Barcelona, ​​SPANIA

Diseminare

  • Flyer proiect
  • Buletine informative
  • Site-ul web al proiectului
  • Eveniment multiplicator

Toate informatiile referitoare la proiect le gasiti pe site-ul proiectului:

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene, Programul Erasmus+ 2014-2020, Parteneriat Strategic KA2.

Comisia Europeană și Agenția Națională nu sunt responsabile pentru conținutul materialelor publicate.

 

Aparitii in presa

Menu