• en
  • ro

Asociaţia de Studii Socio-Economice este o asociaţie non-profit şi ne-guvernamentală înfiinţată în baza Ordonanţei 26/2000 şi are următoarele scopuri:

  • studierea nivelului de trai prin evaluări economice şi sociale, crearea a diferite modele organizaţionale sociale, economice, politice şi verificarea acestor modele în practică în vederea eficientizării societăţii existente. Modelele create şi verificate vor fi atât în domeniul productiv agricol sau industrial cât şi de prestări de servicii, cu extindere spre învăţământ, cultură, ecologie, politică. Aceste studii vor sta la baza unor rapoarte anuale care urmăresc creşterea nivelului de trai;
  • educarea pe tot parcursul vieţii, indiferent de vârstă, a cât mai multor oameni în spiritul valorilor democratice şi culturale universale. Asociaţia activează la nivelurile de educaţie formală şi non-formală, dar susţine legături cu toate sectoarele vieţii economice, sociale şi culturale, cu programe, centre, grupuri, instituţii şi organizaţii, din România sau din lume.
  • iniţierea şi sprijinirea activităţilor de predare, cercetare, comunicare şi formare în domeniul studiilor ştiinţelor sociale, economice şi culturale în special din punct de vedere interdisciplinar şi multidisciplinar.
  • contribuie la îmbunătăţirea cunoştinţelor profesionale, culturale, ştiinţifice şi artistice ale membrilor săi şi nu numai, precum şi realizarea de activităţi pe grupe de vârste. Pentru realizarea acestuia sunt organizate grupuri de lucru ce vor acţiona în baza unor programe în vederea atingerii scopurilor propuse şi a obiectivelor generale a asociaţiei;
  • dezvoltarea unui Programul pentru Tineret al Asociaţiei care va urmări educaţia profesională, ecologică, dezvoltarea orizontului social şi economic prin prisma democraţiei civice;
  • implicarea membrilor asociaţiei în viaţa socio-economică şi culturală a comunităţii

Menu